พักจอสักนิด เปิดสวิตช์ความสุข: AIS อุ่นใจ CYBER กระตุ้นสังคมไทย Detox โซเชียล เนื่องในวัน Safer Internet Day 2024

พักจอสักนิด เปิดสวิตช์ความสุข: AIS อุ่นใจ CYBER กระตุ้นสังคมไทย Detox โซเชียล เนื่องในวัน Safer Internet Day 2024

 

“พักจอสักนิด เปิดสวิตช์ความสุข” AIS อุ่นใจ CYBER กระตุกสังคม ชวนทำ Social Detox ใช้งานออนไลน์อย่าง บาลานซ์ ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ในวัน Safer Internet Day 2024

วัน Safer Internet Day หรือ วันแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ปีนี้ AIS อุ่นใจ CYBER เลือกที่จะตีความตีความการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยว่าคือ สมดุลของหน้าจอ หรือ Balance การใช้งานให้เหมาะสม จึงเป็นที่มาของแคมเปญ Social Detox ที่ชวนสังคมลองหยุดพักจากหน้าจอสักนิด เพื่อมองหาความสุขอื่นๆ รอบตัว ที่ทำให้ร่างกายได้พักหายใจจากภัยในจอ ทั้งคําแรง และคําลวง และยังเป็นการทำให้ทุกคนได้หันมาลองทำอะไรใหม่ๆ เปิดใจ เปิดมุมมองใหม่ที่ยังไม่เคยลอง และกลับไปใช้งานออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ตอกย้ำภารกิจในการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยจากทุกการใช้งานบนโลกออนไลน์

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “พฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ของคนไทยยังคงใช้เวลาเพิ่มขึ้นในทุกปี จากรายงาน Global Overview Digital Report 2023 ของ We Are Social พบว่าคนไทยใช้เวลาอยู่บนโซเชียลมีเดีย เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง 44 นาที ประกอบกับผลดัชนีชี้วัดทักษะด้านดิจิทัลของคนไทย (TCWI) ยังพบอีกว่า กว่า 85.16% ยังขาดทักษะด้านการใช้งานดิจิทัล โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรเวลาหน้าจอ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนในวัย 10-18 ปี มีการใช้เวลาหน้าจอไม่ถูกต้องมากที่สุด และต้องได้รับการพัฒนาทักษะสูงถึง 86.11% ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจะต่ำสุดในช่วง 13-15 ปี เป็นช่วงแรกที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเริ่มมีโทรศัพท์ของตนเอง ผลวิจัยยังพบอีกว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เช่น การเรียน การทำงาน ถึง 23.59% และใช้งานหน้าจอเกือบตลอดเวลา ถึง 56.58% ซึ่งทักษะด้านการใช้งานดิจิทัล โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรเวลาหน้าจอเป็นหนึ่งในทักษะความฉลาดทางดิจิทัล 4P 4ป  ที่เป็นการปลูกฝังการใช้งาน จากความเข้าใจพื้นฐานในการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลาในการใช้งาน หรือ การเลือกใช้เครื่องมือ

นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ในวัน Safer Internet Day ปีนี้ เราเลือกที่จะสื่อสารในมุมมองของการใช้งานออนไลน์และสื่อโซเชียลที่ควรจะอยู่ในความเหมาะสม Balance การแบ่งเวลาการใช้งานไม่อยู่กับหน้าจอตลอดเวลา พร้อมส่งแคมเปญ Social Detox พักจอสักนิด เปิดสวิตช์ความสุข กับ AIS อุ่นใจ CYBER ชวนทุกคนฮีลใจทำ Social Detox ด้วยการ “หยุดพัก” โซเชียล และลองเปิดใจ เปิดมุมมองใหม่จากกิจกรรมรอบตัวที่ยังไม่เคยลองทำ เพื่อเป็นการทบทวนให้ตัวเองพร้อมกลับไปใช้งานออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสร้างสรรค์”

“เราเชื่อว่าแคมเปญ Social Detox พักจอสักนิด เปิดสวิตช์ความสุข เนื่องในวัน Safer Internet Day ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนไทยหันมาแบ่งเวลา Balance การใช้อินเทอร์เน็ตและการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับสิ่งที่ไม่เคยได้ลองทำ โดย AIS อุ่นใจ CYBER ยังคงเดินหน้าสร้าง Digital Citizen หรือ พลเมืองดิจิทัล ที่มี Digital Wellness ที่ดีสามารถใช้งานบนโลกไซเบอร์ได้ปลอดภัยและสร้างสรรค์” นางสายชล กล่าวทิ้งท้าย

สามารถอ่านรายละเอียดผลการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย เพิ่มเติมที่ https://sustainability.ais.co.th/storage/update/report/advanc-ebook-thailand-cyber-wellness-th.pdf  
#SocialDetox   #AISอุ่นใจCyber #SaferInternetDay

วันที่ : 6/2/2567